Home » Reglement

De regels:


Het RC Parcours is privé terrein, en is enkel toegankelijk voor leden in het bezit van hun lidkaart of personen met een dagkaart te verkrijgen aan de loods voor €10 (drankje inbegrepen).
De vereniging en de uitbaters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, zowel materieel als lichamelijk.


Het Parcours is toegankelijk voor alle elektrische RC                                                                      wagens tot schaal 1/8.


Bij veel volk zal de dagverandwoordelijke beslissen of de klok om 1/8 buggy ieder half uur een half uur te bannen op het parcours gebruikt wordt.

Dit om schade aan de 1/10 wagens te beperken. Dit wil zeggen dat de 1/8 enkel van halfuur tot het vol uur rijden en dan van het vol uur tot het halfuur niet. Wie met zijn 1/10 wagen wil rijden tijdens het halfuur van de 1/8 doet dit op eigen risico.

 

Huishoudelijk reglement
OFF-ROAD RC RACING TORHOUT

1. Club

ORRT is opgericht om een groep leuke mensen samen te brengen die als hobby hebben te rijden en
sleutelen aan radiografische miniatuur auto's. Naast het vrij rijden op de normale openingsuren
organiseren wij ook een 5 tal clubwedstrijden per jaar waar jong en oud het beste van zichzelf geven
om een zo goed mogelijk klassement te rijden. Om de sfeer optimaal te houden wordt de BBQ af en toe aangestoken tijdens het vrij rijden, gaan we eens bij een andere club rijden en is er ieder jaar een open deur weekend.

Na de zomer, als de laatste wedstrijd is gereden is er een clubmaaltijd voor alle
leden en hun familie en vrienden.


2. Leden
Lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Dit loopt van 1 januari tot en met 31
december. Een lidmaatschap kost 70€ incl. verzekering. Een volgend gezinslid betaalt 25€ incl.
verzekering.
Wenst u een fba race licentie, dan wordt er 23€ extra gerekend. Dit laat u toe om BK wedstrijden te
rijden op andere locaties dan ORRT. Leden mogen zonder deze licentie deelnemen aan het BK
georganiseerd door ORRT.
Lid maken kan via iemand van het bestuur.
Het huishoudelijk reglement moet door ieder lid gekend en gevolgd worden. Het huishoudelijk
reglement kan geraadpleegd worden in de kantine of digitaal via de website. Door het betalen van
het lidgeld verklaart u dat u akkoord bent met het reglement.
Indien leden zich consequent niet gedragen volgens dit huishoudelijk reglement, heeft het bestuur
het recht om het lidmaatschap kosteloos op te zeggen.
Lidgeld wordt niet terug betaald.
Vanaf 1 september wordt het lidgeld 40€ incl. verzekering. Een volgend gezinslid betaalt 15€ incl.
verzekering.


3. Niet leden

Niet leden kunnen op de desbetreffende dagen een dagkaart kopen in de kantine. Hiermee
verwerven zij het recht op het gebruik van het circuit.
Dagkaart kost 10€.
Niet leden zijn niet verzekerd en is bijgevolg op eigen risico.


4. Circuit

Algemene openingsuren:
Elke dag van 10u00 tot 18u00

Op vrijdag zaterdag en zondag zijn we om de 2 weeken dicht.

Op wedstrijddagen is het circuit enkel toegankelijk voor de deelnemers.
Bij werkdagen is het circuit niet toegankelijk. Deze dagen worden meegedeeld via facebook.

Iedereen die minstens 2 dagen mee helpt krijgt het jaar erop €20 korting op het lidgeld. Dit geld niet voor minderjarigen die reeds €20 minder betalen.
Het circuit is toegankelijk voor alle elektrische wagens tot en met schaal 1/8.
Hou het circuit netjes. Er zijn een aantal vuilbakken voorzien.
Om veiligheidsredenen mag er bij activiteit van wagens op het circuit, het circuit enkel betreden
worden door vrijwilligers met fluovest die de wagens terug op hun wielen plaatsen.
Toeschouwers dienen achter de omheining te blijven.


5. Loods

Ieder lid krijgt toegang tot de loods via een vingerafdruk.
De poort kan worden geopend door de vingerafdrukscanner naast de poort.
Hou de loods netjes. Er zijn genoeg vuilbakken voorzien. Bij het verlaten van de loods wordt gevraagd
om de gebruikte plaats netjes achter te laten.
6. Batterijen
Batterijen moeten ten allen tijde in een lipo safe bag/kist of in de auto zitten.
Bij het laden van batterijen is het verplicht om dit te doen in een lipo safe bag/kist.
Lipo batterijen moeten altijd terug worden meegenomen.
Op wedstrijden wordt bij het niet naleven van deze regels sancties opgelegd.


7. Parking

Op het terrein kan er geparkeerd worden. Het parkeren gebeurt op of bij het terrein geheel op eigen
risico.


8. Vrij rijden

Op woensdag, vrijdag en zaterdag kunnen leden vrij rijden. Indien er iemand van het bestuur
aanwezig is, wordt de kantine geopend.
Op zondag is het circuit toegankelijk voor leden en niet leden. De dag-verantwoordelijke leidt dit in
goeie banen. Kantine wordt open gehouden voor een drankje en/of een versnapering.
Er wordt gewerkt met een drankkaart. Een drankkaart kost 10€ en is goed voor 10 consumpties. Een
losse consumptie kost 1.2€.

 

9. Wedstrijden

Ieder jaar wordt er een clubkampioenschap georganiseerd in volgende klassen:
 1/8 buggy rookie
 1/8 buggy
 1/10 shortcourse 2wd
 1/10 shortcourse 4wd
 1/10 buggy 2wd
 1/10 buggy 4wd
 1/10 truggy
De data van deze wedstrijden worden aangekondigd bij het starten van het nieuwe seizoen.
Het fba reglement wordt voor deze wedstrijden gevolgd. (https://www.fba-rc.be/)
Het bestuur behoudt het recht om dit reglement aan te passen. De aanpassingen worden voor
aanvang van de wedstrijd meegedeeld tijdens de briefing.
Om deel te nemen aan een wedstrijd moet men zich inschrijven via het inschrijvingsformulier
verspreid via sociale media. Inschrijvingen lopen tot de zaterdagavond voor de wedstrijd. Indien er
geen inschrijvingen genoeg zijn voor een bepaalde categorie, wordt deze afgelast. Dit wordt
meegedeeld via sociale media en via mail naar de ingeschreven personen.
Op de wedstrijddag wordt gevraagd om zich aan te melden tegen 9h. Deelname aan de wedstrijd
kost voor leden 5€. Voor niet leden wordt er 15€ gevraagd. Een bijkomende voorwaarde voor niet leden is dat deze een fba verzekering kunnen voorleggen. (Lidkaart van een fba aangesloten club is
voldoende.)
Tijdens lunchpauze is het mogelijk om frietjes te bestellen. De bestelling wordt opgenomen tijdens
het inschrijfmoment.
Om 9h40 wordt er een briefing georganiseerd om iedereen te informeren in verband met de
wedstrijddag, reglementswijzigingen, aandachtspunten,… Voor iedere deelnemer is er een nummer
voorzien. Deze moet verplicht op de wagen worden gekleefd.
Om 10h starten de kwalificaties. Er worden 3 kwalificaties gereden per categorie.

vanaf 11 deelnemers worden deze gesplitst in twee gelijke groepen, een A-reeks en B-reeks.

Bij een oneven aantal deelnemers is er 1 rijder meer in de B-reeks voor de kwalificaties, en 1 rijder meer in de a-reeks voor de finales.

Vanaf 17 rijder wordt dit 10 in de A-reeks en de rest in de B-reeks.
Na de kwalificaties is er een lunchpauze van een uur waar de frietjes kunnen worden verorberd.
Na de lunchpauze worden de wedstrijden gereden. Er zijn 3 wedstrijden per categorie.
Na de wedstrijden volgt er een korte prijsuitreiking.


Slotbepaling

Het huishoudelijk reglement kan indien nodig aangepast worden, bij twijfel of betwistingen worden
de FBA-reglementen toegepast.
In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.